07
Days
02
Hours
56
Minutes
08
Seconds

"Bí Mật Tôi Đã Dùng Để Tạo Dựng Cỗ Máy Kinh Doanh

Tạo Thu Nhập Thụ Động..."

QUAN TRỌNG

Bạn cần XEM toàn bộ Video để hiểu được BÍ MẬT kinh doanh trước khi Đăng ký để nhận được Bonus lên đến 125.000.000đ

HURRICANE FORMULA COACHING PROGRAM 2020 TRỊ GIÁ 233.960.000đ

 • Toàn bộ Chương trình Hurricane Formula Total Training Video: Chi tiết Modules Lôi, Cuốn, Hút, Biến, Tỏa (Trị giá = 47.000.000đ)
 • Hướng dẫn triển khai Hurricane Formula - Cấp độ 1: Nhân Bão (Trị giá: 9.980.000đ)
 • Hướng dẫn triển khai Hurricane Formula - Cấp độ 2: Phát triển Bão (Trị giá: 16.980.000đ)
 • Hướng dẫn triển khai Hurricane Formula - Cấp độ 3: Bùng nổ (Trị giá 100.000.000đ)
 • 06 tuần Webinar Training trực tiếp hướng dẫn triển khai (trị giá 30.000.000đ)
 • 03 tháng follow Coaching thực thi hệ thống (trị giá 30.000.000đ).

BONUS DÀNH RIÊNG CHO HURRICANE FORMULA COACHING PROGRAM 2020 TRỊ GIÁ 124.140.000đ

 • BONUS 1: Hướng dẫn thực thi Infusionsoft (trị giá 9.980.000đ
 • BONUS 2: Hướng dẫn thực thi ManyChat Automation (trị giá 9.980.000đ)
 • BONUS 3: Bộ mẫu 05 CAMPAIGN đã xây dựng sẵn trên Infusionsoft (trị giá 47.000.000đ)
 • BONUS 4: Bộ mẫu CAMPAIGN Lôi đã xây dựng sẵn trên ManyChat (trị giá 9.980.000đ)
 • 06 tuần Webinar Training trực tiếp hướng dẫn triển khai (trị giá 30.000.000đ)
 • BONUS 5: 02 vé tham dự Chương trình Đào tạo trực tiếp: 03 Ngày Hurricane Formula Intensive Training, dự kiến diễn ra tháng 8 hoặc 9 tùy theo tình hình dịch Covy. (Trị giá: 23.600.000đx2)

Khuyến cáo trước khi quyết định

Chúng tôi không tin vào các chương trình chỉ chăm chăm vào làm giàu nhanh chóng và bất chấp tất cả. Chúng tôi tin rằng, mọi thứ diễn ra đều là những kết quả thuận theo các quy luật của tự nhiên, theo một trật tự cân bằng, có nhân quả. Và chúng tôi tin rằng, sự giàu có hay kết quả tốt đẹp mà bất cứ ai nhận được là kết quả của quá trình tạo và trao đi giá trị để giải quyết vấn đề cho cuộc sống của người khác. Và hiểu biết về quá trình này sẽ giúp cho bạn tạo lập một nền tảng kinh doanh bền vững. Kèm theo việc sử dụng các công cụ tự động sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề ở quy mô lớn với ít công sức hơn và tốn ít thời gian hơn. Đó là cách thức làm việc ít theo cách thức thông minh hơn và tạo ra nhiều kết quả hơn. Điều này sẽ giúp cho bạn có một cuộc sống giàu có về vật chất, tự do về thời gian và trọn vẹn về tinh thần. Đương nhiên, để thực hiện điều này, bạn sẽ không thực hiện trong một ngày mà cần có suy nghĩ dài hạn. Và việc đầu tiên cần thiết là dành thời gian để học và để làm. Một khi bạn đã nắm vững chiến lược, một khi bạn biết sử dụng đúng công cụ, và một khi bạn đã thực thi những điều này vào trong cuộc sống của bạn, thời điểm đó là thời điểm cuộc sống của bạn thay đổi.

DFJ Training® - All Rights Reserved - 2020

Privacy Policy | Terms & Conditions | Contact